L’ Institut Cap Norfeu va iniciar la seva activitat acadèmica l’any 1990

L’eix central del nostre Projecte Educatiu gira a l’entorn d’un objectiu prioritari:
“Proporcionar als nostres alumnes una educació de qualitat que potenciï el seu desenvolupament personal, acadèmic i social, fomentant el seu esforç, autonomia, responsabilitat i sentit crític”.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
ADMINISTRACIÓ I FINANCES – FP DUAL

Durada

2.000 hores
2 cursos acadèmics

Empresa

920 hores
Remunerades

100 % DUAL

Ordinador

1 per cada
alumne

Cicle formatiu Grau Superior

Cicle formatiu Grau Superior

Cicle formatiu Grau Mitjà

Cicle formatiu Grau Mitjà

SORTIDES ACADÈMIQUES

 • Grau en comptabilitat i Finances amb 36
  crèdits convalidats a la UdG.
 • Grau d’Administració i direcció d’Empreses
  amb 30 crèdits convalidats a la UdG.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Administratiu/iva financer.
 • Administratiu/iva comptable.
 • Administratiu/iva comercial.
 • Administratiu/iva de gestió de personal.
 • Administratiu/iva de les adminsitracions
  públiques.
 • Responsable d’atenció al client.
 • Administratiu/iva d’assessories jurídiques, fiscals
  o gestories.
 • Tècnic o tècnica de tresoreria.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Durada

2.000 hores
2 cursos acadèmics

Empresa

416 hores al
centre de treball

o 1000 hores fent modalitat dual

Ordinador

1 per cada
alumne

SORTIDES ACADÈMIQUES

 • Accés a Batxillerat
 • Accés al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, que també s’ofereix en aquest institut, sempre i quan es tinguin 19 anys, o es cumpleixin fins a 31 de desembre i se superi la prova d’accés, o el CAS.
 • Al centre es fan les classes de preparació per poder fer la prova d’accés.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Auxiliar administratiu/iva
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Administratiu/iva comercial
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat/ada d’atenció al client
 • Empleat/ada de tresoreria
 • Empleat/ada en mitjans de pagament

MATERIAL PER DESCARREGAR

Currículum Tècnic en gestió administrativa 1r curs

Currículum Tècnic en gestió administrativa 2n curs

Currículum Grau superior en Administració i finances 1r curs

Currículum Grau superior en Administració i finances 2n curs

Normativa del Departament

Accés a estudis universitaris

Oferta de cicles formatius a Girona (provincia)

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES